Objetivos
Natalia Rak
Helburuak

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren eraikuntzan parte aktiboa izateko lan egin.

Emakumeen kontrako edonolako indarkeria adierazpenak ezabatzeko borrokatu.

Pertsona eta kolektibo zaurgarrien inklusioa sustatzea, biztanleriaren erdia suposatzen duten emakumeei lehentasuna emanez.

Berrikuntza kultural eta sozialaren eta esku-hartze sozialaren eta sorkuntza artistikoaren zeharkakotasunaren bidez parte-hartze soziala bultzatu.

Tratu onean eta kontsumo arduratsuaren bidezko jendarte jasangarria eraiki.

Giza Eskubideen errespetua oinarri izango duen komunitatearen parte bat gehiago izatea.

Asoziazionismoaren, boluntariotzaren eta parte-hartze komunitarioaren sustapena.